כללי

BWE_DottedLine_CaseStudies.png
BWE_ProdLifeCyclesChart_Hebrew.jpg

החברה מתמחה בפיתוח אסטרטגיות קיימות וכלים לניהול הקיימות עבור חברות וארגונים ובהתאמת תכניות לאחריות תאגידית לצרכים הייחודיים של כל לקוח. לחברה ניסיון בין לאומי רב שנים עם מגוון רחב של ארגונים בסקטורים שונים בתעשייה ועם יישום בפועל של רגולציה מתקדמת בארה"ב ובאירופה. התמחותנו בשימוש בכלים מבוססי נתונים כגון ניתוח מחזור חיים מעניק לנו תובנות ייחודיות בסיוע למנהלים לקדם שינוי ארגוני חיובי באמצעות גיבוש היעדים הסביבתיים והחברתיים בארגון באופן התואם את התרבות והאסטרטגיה העסקית של הארגון. לשותפים בחברה ניסיון בן עשרות שנים בתעשייה, בממשלה, בשלטון המקומי  ובאקדמיה. ניסיון זה מאפשר לנו לייצר פתרונות אפקטיביים עבור לקוחות מסקטורים שונים כגון טקסטיל, מזון, הנעלה, מוצרי קוסמטיקה, שירותים פיננסים ועסקיים, כימיקלים, קמעונאים ואחרים.

החברה פועלת בישראל החל מ-2009 ומלווה את לקוחותיה בתהליכי יישום מתודולוגיות וקבלת החלטות המבוססות על ניתוח מחזור חיים ושימוש בשיטות כמותיות לניהול ודיווח סביבתי. ניסיוננו הבין-לאומי עם תוכניות רשות ורגולציה מתקדמת דוגמת חובות דיווח כלכלי-סביבתי, אחריות יצרן מורחבת באריזות, בחשמל ואלקטרוניקה ועוד מהווה נכס עבור חברות הנמצאות כיום בתהליך אימוץ רגולציה מתקדמת זו בישראל.  

 -למידע נוסף, ניתן לפנות באימייל ל 
 info-israel@bw-environmental.com

BWE_DottedLine_CaseStudies.png

שירותים 

כלים לניתוח על פי מחזור חיים - Life Cycle Assessment •  

סדנאות היכרות: סדנאות הכרות עם מתודולוגיית ניתוח מחזור חיים, מאגרי הנתונים הקיימים ועם תהליך הקמת צוות פנים ארגונ

הדרכות: ליווי צמוד והדרכה לחברות בביצוע ניתוח מחזור חיים והשימוש בתוצאות החל מכלי להתייעלות פנימית ועד לשימוש      בתוצאות כחלק מאסטרטגיית השיווק והמיתוג של החברה ומוצריה, והטמעת הכלי בקבלת החלטות בחברה.

ליווי הקמת צוות פנים ארגוני: הקמה, הדרכה וליווי צוותים בחברות

פיתוח כלי תוכנה ייעודיים: פיתוח כלי תוכנה מבוססי ראיית מחזור חיים לניתוח ובחינת השפעות סביבתיות לתמיכה בקבלת החלטות של צוותי פיתוח מוצר ומנהלי איכות סביבה

דיווח סביבתי •

ניתוח דרישות רגולטוריות: ניתוח דרישות הרגולציה (מקומית, בינ"ל, מתהווה) ובניית אסטרטגית דיווח

ניתוח כמותי והבניית איסוף ודיווח המידע הסביבתי: התמחות בניתוח והצגת נתונים כמותיים לדיווח סביבתי ולניהול סביבתי בארגון

אחריות תאגידית: בניית והתאמת אסטרטגיות להכנת דוחות סביבתיים במסגרת אחריות תאגידית עם התמחות בניתוח והצגת נתונים כמותיים. לחברה ניסיון רב בעבודה עם חברות הנמצאות בראשית דרכן בנושא הדיווח הסביבתי וכאלה הנמצאות בחזית הקדמה והידע בנושא

הערכת ביצועים סביבתיים •

ביצועים סביבתיים: מדידת והערכת ביצועים סביבתיים בחברות, בארגונים וברמת המוצר

סוף חיי מוצר: התמחות בניתוח הביצועים הסביבתיים והכלכליים של אסטרטגיות סוף חיי מוצר

בנייה והערכה של אסטרטגיה סביבתית •

בניית מפת דרכים לאסטרטגיה סביבתית מותאמת לסביבת הארגון : כלי ניהולי אשר יאפשר לחברה לקבוע את יעדי הקיימות ואת הפעולות הנדרשות על מנת להגיע אליהם

ליווי והדרכה חברות גדולות: ליווי והדרכה של  צוות סביבה, עובדים והנהלה, גיבוש תכנים סביבתיים עבור הדרכות עובדים 

ליווי חברות קטנות-בינוניות: בחינת כמותית של נושאי סביבה ותוכנית פעולה עתידית 

רכש ירוק: בניית אסטרטגיית רכש ירוק עבור הארגון

BWE_DottedLine_CaseStudies.png